(1)
Trojański, P. „Trzeba Mu Jedną posłać, Bo Jakiś złotnik Czy Też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego. ZZSiM 2015, 503-520.