(1)
Sineaeva-Pankowska, N. Pamięć O Holokauście W Mołdawii. ZZSiM 2015, 545-553.