(1)
Swałtek-Niewińska, D. Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów W Dystrykcie Krakowskim W Latach 1939–1945. ZZSiM 2015, 667-672.