(1)
Wawrzyniak, J. Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia. ZZSiM 2015, 706-709.