(1)
Sitarek, A. Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów Z łódzkiego Getta. ZZSiM 2015, 718-725.