(1)
Majewska, J. Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit (red.), Encyklopedia Getta. Niedokończony Projekt archiwistów Z Getta łódzkiego. ZZSiM 2015, 734-740.