(1)
Leociak, J. Zagłada W „Muzeum życia” (Muzeum Polin I Jego kłopoty Z Muranowskim Genius Loci). ZZSiM 2015, 760-769.