(1)
Libionka, D. W Poszukiwaniu Miliona Sprawiedliwych. ZZSiM 2015, 773-781.