(1)
Libionka, D. Walka I Propaganda. Powstanie W Getcie Warszawskim Z Perspektywy Polskiego Londynu. ZZSiM 2014, 57-95.