(1)
Rappak, W. „Raport Karskiego” – Kontrowersje I Interpretacje. ZZSiM 2014, 96-130.