(1)
Matijevic, D.; Kwiatkowski, J. Krzesiny I Kreising – między pamiętaniem a Pomijaniem. Polskie Miasteczko Wobec Historii, pamięci I Rywalizacji W Cierpieniu. ZZSiM 2014, 443-461.