(1)
Cuber-Strutyńska, E. Witold Pilecki. Konfrontacja Z Legendą O „ochotniku Do Auschwitz”. ZZSiM 2014, 474-494.