(1)
Grabowski, J. Przyczynek Do Biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów Warszawskiego Ratusza). ZZSiM 2014, 622-625.