(1)
Libionka, D.; Engelking, B. Anki Grupińskiej Zapisywanie żydowskich opowieści (12 opowieści żydowskich); Odczytanie Listy. Opowieści O Warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej. ZZSiM 2014, 987-990.