(1)
Buryła, S. Witold Mędykowski, W Cieniu gigantów. Pogromy 1941 R. W byłej Sowieckiej Strefie Okupacyjnej. Kontekst Historyczny, społeczny I Kulturowy. ZZSiM 2014, 1016-1020.