(1)
Ceran, T. Lech M. Nijakowski, Rozkosz Zemsty. Socjologia Historyczna Mobilizacji ludobójczej. ZZSiM 2014, 1021-1025.