(1)
Młynarczyk, W. Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady W Literaturze Polskiej 1947–1991. Kanon, który Nie Powstał. ZZSiM 2014, 1044-1051.