(1)
Engelking, B. Sny Jako źródło Do Badań Nad Zagładą. ZZSiM 2013, 19-47.