(1)
Janczewska, M. Dokumenty urzędowo-Medyczne Jako źródło Do Badania Losu Warszawskich Żydów 1939–1941. ZZSiM 2013, 274-288.