(1)
Krzywiec, G. O Klerykalnym Faszyzmie (Na Marginesie Curriculum Vitae Jędrzeja Giertycha). ZZSiM 2013, 537-548.