(1)
Głowiński, M. Mordechaj Chaim Rumkowski – Postać Rzeczywista I Bohater Legend. ZZSiM 2013, 551-555.