(1)
Polit, M. Monika Polit, Odpowiedź Recenzentkom „Moja żydowska Dusza Nie Obawia Się Dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie. ZZSiM 2013, 569-578.