(1)
Zawodna, M. O porządkowaniu Poobozowego świata. Sposoby postępowania Ze szczątkami Ludzkimi Na Terenach byłego KL Auschwitz-Birkenau Od Momentu Ostatecznej Ewakuacji Obozu Do Powstania Muzeum. ZZSiM 2012, 145-175.