(1)
Kowalska-Leder, J. Pomaganie Skazanym Na zagładę Jako źródło Destrukcji – Na Podstawie dokumentów Osobistych Brandli Siekierkowej. ZZSiM 2012, 176-187.