(1)
Redakcja; Wiatr, E.; Sitarek, A. Od Redakcji. ZZSiM 2020, 13-17.