(1)
Nowicki, P. Łucja Pawlicka-Nowak (1938–2020) – Badaczka Zagłady, Prekursorka Archeologii Miejsc pamięci. ZZSiM 2020, 43-46.