(1)
Wilk, M.; Prochwicz, M. Janina Ludawska in Memoriam. ZZSiM 2020, 47-51.