(1)
Leociak, J. Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.), Oblicza Getta. Antologia tekstów Z Getta łódzkiego . ZZSiM 2020, 809-814.