(1)
Grzegorczyk, A. Nowa Wystawa stała W Muzeum byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof W Chełmnie Nad Nerem . ZZSiM 2020, 743-746.