(1)
Wóycicka, Z. Laboratorium zagłady – Nowa Ekspozycja Historyczna Na Terenie Obozu zagłady Kulmhof W Chełmnie Nad Nerem. ZZSiM 2020, 747-758.