(1)
Tokarska-Bakir, J. Przedziały śmierci. O książce Jana Grabowskiego, "Na Posterunku. Udział Polskiej Policji Granatowej I Kryminalnej W zagładzie Żydów". ZZSiM 2020, 685-699.