(1)
Czubaszek, K. . Stanisław Żemis – świadek zagłady Żydów W Łukowie. ZZSiM 2018, 279-307.