(1)
Wiatr, E. „Wyprawa W świat”. Wywiady Przeprowadzone W Getcie łódzkim Przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr] . ZZSiM 2020, 365-392.