(1)
Puławski, A. . „Benzyny zużyto 8 litrów”. Prozaizacja Zagłady Na przykładzie Dokumentacji Archiwum Państwowego W Lublinie Oddział W Chełmie. ZZSiM 2018, 311-333.