(1)
Kopciowski, A. Szama Grajer – „żydowski król” Z Lublina. ZZSiM 2020, 160-199.