(1)
Libionka, D. Lokalne Struktury Narodowych Sił Zbrojnych Wobec ukrywających Się Żydów W świetle Powojennych materiałów śledczych I Procesowych – Przypadek powiatów Miechowskiego I pińczowskiego. ZZSiM 2020, 278-213.