(1)
Sitarek, A. W Obliczu „trudnej konieczności”. Administracja żydowska Getta łódzkiego Wobec Wsiedleń Żydów Z Rzeszy I Protektoratu (październik–listopad 1941 r.). ZZSiM 2012, 331-347.