(1)
Szwarc-Zając , A. . Willy, Przyjaciel Prawdziwy Czy wymyślony? Rozważania Nad Polskim I włoskim tłumaczeniem książki Szukajcie W popiołach. ZZSiM 2012, 403-418.