(1)
Schnepf-Kołacz, Z. . „Na ciechańskiej plebanii”. Historia Ocalenia Zofii Trembskiej. Studium Przypadku. ZZSiM 2010, 232-252.