(1)
Buryła, S. . Zrozumieć Zagładę. Społeczna Psychologia Holokaustu, Red. Leonard S. Newman, Ralph Erber, tłum. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, PWN, Warszawa 2009. ZZSiM 2010, 303-306.