(1)
Janczewska, M. . Jak Blisko można podejść Do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W Poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008. ZZSiM 2010, 311-314.