(1)
Polit, M. . Kronika Getta łódzkiego /Litzmannstadt Getto, Oprac. Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Archiwum Państwowe W Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, T. 1–5. ZZSiM 2010, 337-338.