(1)
Obirek, S. Problem: Idith Zertal, Naród I śmierć. Zagłada W Dyskursie I Polityce Izraela, przeł. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010. ZZSiM 2010, 357-361.