(1)
Weiss-Wendt, A. . Kolaboracja W Czasie Holokaustu W Estonii. Analiza Historyczna I współczesna Negacja. ZZSiM 2010, 382-386.