(1)
Skibinska, A. .; Tokarska-Bakir, J. . „Barabasz” I Żydzi. Z Historii oddziału AK „Wybranieccy”. ZZSiM 2011, 63-122.