(1)
Joly, L. . Antysemityzm I Denuncjowanie Żydów We Francji Podczas Drugiej Wojny światowej. ZZSiM 2011, 123-143.