(1)
Tokarska-Bakir, J. . Proces Tadeusza Maja. Z dziejów oddziału AL „Świt” Na Kielecczyźnie. ZZSiM 2011, 170-209.