(1)
Skibińska, A. .; Mazurek, J. . „Barwy Białe” W Drodze Na Pomoc walczącej Warszawie. Zbrodnie AK Na Żydach. ZZSiM 2011, 422-465.