(1)
Domańska, E. .; Leociak, J. . O Zmierzchu Postmodernizmu, Krytycznej Nadziei I O Tym, Co Nam zostawiła Zagłada.Z Ewą Domańską Rozmawia Jacek Leociak. ZZSiM 2011, 507-517.