(1)
Krzywiec, G. . Marek J. Chodakiewicz, Wojciech J. Muszyński, Złote Serca Czy złote żniwa? Studia Nad Wojennymi Losami Polaków I Żydów. ZZSiM 2011, 643-656.